ברוכים הבאים - האתר בתקופת הרצה -
טפסים שימושיים להורדה
טפסי רישום לבה"ס
להורדה
טופס ויתור סודיות
להורדה
אישור השתתפות בטיול/של"ח
להורדה
הצהרת בריאות חט"ב
להורדה
בקשה לקבלת מלגה
להורדה
יום פתוח מקוון תשפ''ב

בואו להתרשם מקהילת בית הספר ומשפע האפשרויות

לעולים לכיתה ז'

יום ה' 17/2/22
בין השעות 18:00-20:30

לעולים לכיתה י'

יום ג' 15/2/22
בין השעות 18:00-20:30