ברוכים הבאים
מסלולי מצוינות חט''ב

מסלולי המצוינות באים מתוך ההבנה שהאינטליגנציות הן מרובות, ובכל ילד טמון הכישרון המיוחד שלו. כשהילד חווה משמעות ב”מקום הנכון” לו, הוא מפתח את המצוינות שבו.

רצועת המצוינות פותחה במטרה לאפשר לכל תלמיד לבחור בתחום עניין הקרוב לליבו, בו יוכל לחוות למידה פעילה, שתאפשר לו לבוא לידי ביטוי יצירתי, להתמודד עם אתגרים, לחוות הצלחה ולפתח את תחושת המסוגלות העצמית האישית.

הלמידה במסלולי המצוינות כוללת 3 שעות שבועיות, במשך שנתיים בחטיבת הביניים, בשכבות ז’-ח’. היא משולבת כחלק אינטגרלי ממערכת השעות של התלמידים ומהווה חלק מתוכנית הלימודים.

עקרונות מסלולי המצוינות

למידה פעילה, יישומית וחווייתית.

רכישה ופיתוח של מיומנויות מרכזיות לתחום הדעת הנלמד.

התנסות של כל תלמיד בלקיחת אחריות אישית להובלת מקטעים שונים בתהליך, במסגרת עבודה עצמית, בעבודה עם עמיתים או בהנחיה של תלמידים

שילוב אירועי למידה חוץ בית ספרית  – המאפשרים לצפות ולהתנסות ביישומים של הנושא לצד אנשי מקצוע ומומחים בתחום, באתרים הקשורים לנושא.

קיום אירועי שיא במהלך השנה, סביב תוצרי למידה אותם יציגו בפני תלמידים / הורים / אורחים.

הערכת קריטריון המבוססת על דיאלוג מתמשך סביב ביצועי הבנה של התלמיד.

שחר טל

מנהלת אשכול פיס

רכזת מסלולי מצוינות