ברוכים הבאים
הוראת ההומניסטיקה בחט"ב: ספרות, תנ"ך, לשון, מורשת וקולנוע

לסיור הווירטואלי לחצו על התמונה "החדר של עילאי"

תלמידי כיתות ז’ החלו את השנה כשבמערכת השעות בצבץ מקצוע חדש בשם “מעו”ף”, שבע שעות שבועיות. אל הכיתה נכנסה מורה, שהציגה עצמה כמורת מעו”ף. מבטים תמהים ניבטו, שאלות רבות נשאלו ובכיתה נכחה אי ההבנה מה בכלל לומדים בשיעור הזה?!

כחלק מהמעבר המרוכך מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים חל שינוי בכל הוראת מקצועות ההומניסטיקה. לא עוד הוראה רב-תחומית בה התלמיד פוגש את המורה לספרות, לתנ”ך, למורשת וללשון ביחידות לימוד נפרדות, אלא זו הוראה בינתחומית. התלמיד פוגש מורה אחת שמלמדת מספר תחומי דעת סביב נושא לימוד מוגדר -“מעגלי שייכות ואחריות”: אני, משפחה, קהילה.
מעו”ף פירושו: משמעות, עניין ופעולה. התלמידים רוכשים ידע ומיומנויות באמצעות עשייה ופעילויות מגוונות, בהלימה למציאות המשתנה וכהכנה לקראת המעבר לחטיבה העליונה.

יחידות הלימוד במעגלים השונים פותחו ע”י צוות המורים. לכל יחידה חוברת לתלמיד ומדריך למורה. כמו כן פותח מרחב למידה מתוקשב במודל. תוכנית הלימודים עומדת בהתפתחויות ובשינויים לאור מציאות משנה ובהלימה לדרישות תחומי הדעת השונים.
הלמידה מובילה להתנסויות באופנים שונים: במליאה, בעבודה עצמית, בזוגות ואף בקבוצות. אופן הלמידה מזמן כל העת פיתוח יצירתיות וחשיבה עצמאית.
תל’ נפגש עם המורה שבע שעות שבועיות בז’, שש ש”ש בח’ וחמש ש”ש בט’. המפגש מאפשר היכרות עומק ומקנה ביטחון לתלמיד ומסייע להתפתחות החברתית.
עולם ערכים רחב עולה מהיצירות הנלמדות והוא מהווה חלק ניכר מתכני הלימוד, מדיוני הכיתה ומרלוונטיות ההוראה לחיי התלמיד.
הערכת התלמיד שינתה פניה. דיאלוג פדגוגי מתנהל עם התלמיד במטרה לשים דגש על החוזקות ולהציב יעדים לשיפור. דרכי ההערכה מגוונות וכוללות מרכיב משמעותי של תהליכי למידה.
בשיעורי מעו”ף חווה התלמיד יחידות לימוד, שמטרתן העשרה, הרחבת ידע עולם והעמקה של מיומנויות המכינות את התלמיד לחטיבה העליונה.
מזה שמונה שנים חטיבת הביניים חווה גמישות פדגוגית בהוראת מעו”ף והיא מלווה בתהליכי בקרה שונים: וועדה מלווה, משו”ב מפמרי”ם, דרישות תחומי הדעת השונים וצוות המורים.

מעו”ף: משמעות עניין ופעולה.

מעו”ף מבטא את מסר הסיפור “מי הזיז את הגבינה שלי”.

הוא מבטא יציאה מן הקופסא ומייצר הזדמנות להוראה מגוונת בתחום ההומניסטיקה. 

 

אביבה זרובצ’יק,

סגנית מנהלת, 

אחראית פדגוגיה בית ספרית

עינת פינטו,

רכזת מעו”ף 

מעוף שכבת ז׳
לחצו כאן
מעוף שכבת ח׳
לחצו כאן
מעוף שכבת ט'
לחצו כאן

 

 

מרחב ח”י מעניק לתלמיד ולמורה למידה אחרת וחווייתית. תל’ מגיעים לשהות בסביבת לימוד המעוצבת אחרת. הוא פותח דלת לכל מורה מכל תחום דעת להגיע אל המרחב ולקיים שיעורים המשלבים אומנות, כחלק מתוכנית הלימודים. שני מורים לאומנות עובדים בשת”פ עם המורים השונים במרחב ח”י. היא מאפשרת עיבוד ויישום של ידע נלמד באמצעות החלק העמלני.

אומנות נוגעת בחושים, עושה שימוש ביצירתיות, עוסקת בחומרים משתנים, מאפשרת ומייצרת חוויה. היא מסייעת לתל’ לעבד חומר נלמד ולהמחיש הבנות בדרך יישומית באמצעות יצירת אומנות אותה הוא מתכנן ואף מיישם.
הלימוד בסדנא יכול להיות כעבודה עצמאית/קבוצות/זוגות, מיומנות חשובה בכישורי הלומד הנרכשים.
מרחב ח”י משמש סביבה יוצרת לצוותי המורים – סדנאות שונות בשילוב האומנות.
החזון של מרחב ח”י מדבר על הרחבת האפשרויות שיעמדו לרשות המורים ויגעו באינטלגנציות השונות: צילום, מוסיקה, פיסול, קדרות, תפירה, פיסול סביבתי וכדו’.
דוגמאות: מרחב ח”י משתלב בהוראת מעו”ף. במעו”ף ז’ סדנת “מייחד לעומת מאחד” באמצעות כפות הידיים. עבודה עצמאית, באמצעות פיסול בנייר ובגבס. במעו”ף ח’: סדנאות העוסקות בחומרים ממוחזרים, בעקבות עיסוק בטקסט שזהו נושאו. במעו”ף ט’: סדנאות בקבוצות לעיבוד ערכים נלמדים באופני שונים: מוביילים/ציור/כרזות וכדו’.
לאחר הביקור בסדנא התלמידים מציגים בכיתות, באמצעות מיומנות הפרזנטזיה את התוצר שנעשה בקבוצה.