ברוכים הבאים

מעורבות חברתית

תכנית “התפתחות אישית ומעורבות חברתית-קהילתית” מבוססת על למידה התנסותית באמצעות התנדבות בבית הספר ומחוץ לכותלי בית הספר, בקהילה.

המטרה המרכזית היא להכין אתכם להשתלבות בחברה הדמוקרטית הבוגרת- כאזרחים מעורבים פעילים וסולידריים, המוכנים לפעול למען שיפור איכות החיים בקהילה ובמדינה.

התכנית מאפשרת תרגום מעשי של ערכי נתינה ועזרה לזולת תוך יצירת מחויבות לצרכי הפרט והקהילה.

הוכח שהתנסויות תורמות בכמה רבדים: ברובד הערכי חברתי, הן מחזקות את תחושת האכפתיות והשייכות לקהילה של הפרט. במקביל, ברובד האישי הן מחזקות גורמי חוסן אישיים כגון תחושת מסוגלות אישית ומועילות חברתית.

 

הנחיות חשובות:

1. כל דיווחי השעות מתבצעים באפליקציית הטריביו בלבד. באחריות התלמיד לדווח כל שעת התנדבות ובהתאם תיבדק מכסת השעות שבוצעו.

2. מקום התנדבות שאינו ברשימות שלפניכם, חובה לפנות אלי לאישור.

3. שאלות ופניות יש לשלוח למייל doueklior@hityash.org .

יש לציין שם, כיתה ומספר סלולארי

גופים ממשלתיים, ארגונים ותנועות נוער
לחצו כאן
גופים ארציים
לחצו כאן