ברוכים הבאים - האתר בתקופת הרצה -
השכלה כללית
פרטי המגמה

למידה אינה תוצאה של הוראה, אלא של סקרנותו ופעילותו של הלומד

ג'ון הולט

החל משנה”ל תשע”ה, במסגרת השינויים במבנה בחינות הבגרות, חייב כל תלמיד/ה ללמוד שתי יחידות השכלה כללית, בהיקף של 30 שעות שנתיות כל אחת. לימוד יחדות אלו יהיה בכיתה י’. מדובר על נושאי מבוא בתחום הדעת, שלא נלמדים במסגרת תוכנית הלימודים הרגילה.

מתוך חוזר מנכ”ל על דרכי ההיבחנות החדשות החל מתשע”ה:

“יש ללמוד שני מקצועות להשכלה כללית, בנוסף לחובת הלמידה מאשכול המדעים, מתוך אשכול החברה והרוח, אשכול המורשת והתרבות, אשכול האמנויות, אשכול המדעים והטכנולוגיה או אשכול השפות. שני המקצועות יוכלו להיות מאותו אשכול או מאשכולות שונים. היקף הלימודים בכל אחד מהם לא יפחת מ-30 שעות לימוד שנתיות סך הכול, והם יצוינו בתעודה כ”השכלה כללית מאשכול (שם האשכול).”

 
 

לימודי ההשכלה הכללית מיועדים להרחיב את אופקיו של הלומד/ת ולעורר את סקרנותו/ה ורצונו להעמיק ולהרחיב את ידיעותיו בנושא או בתחום דעת, במסגרת מערכת החינוך, במסגרות אחרות וכלומד עצמאי. לימודי ההשכלה הכללית עשויים להוות הזדמנות לעסוק בתכנים אשר אינם נמצאים בתכניות הלימודים המחייבות, כגון נושאים אקטואליים, חידושים בתחום הדעת והרחבת הדיון בסוגיות ערכיות. לחילופין, לימודי ההשכלה הכללית עשויים להוות מבוא המקנה רקע כללי ותשתיתי, או מצע ללמידת נושא או תחום דעת. יודגש כי לימודי ההשכלה הכללית אינם מיועדים ללימוד נושאים אזוטריים, או נושאים המצויים בשולי תחומי הדעת. לימודי ההשכלה הכללית יספקו ללומד חוויה של חשיפה, ‘טעימה’ או היכרות ראשונית עם נושא או תחום דעת ויקנו לו ידע ומיומנויות מעבר לאלו הנלמדים במסגרת תכניות הלימודים הקיימות.

שעורי ההשכלה הכללית יועברו על ידי המורים המקצועיים בבתי הספר, משרד החינוך יקיים השתלמויות והכשרות בנושא. הלמידה תתבסס על שימוש במגוון של שיטות הוראה, כגון: סיורים, הרצאות, הכנת סרטונים, כרזות, סלוגנים, פיתוח משחקי למידה בנושאים השונים ועוד.

העבודות ומטלות הביצוע יקנו לתלמיד כלים להתמודד עם אתגרי המאה ה- 21′. תהליך הלמידה יכלול קריאת מקורות מגוונים, הוצאת עיקר מטפל, ארגון ומיפוי של מידע וידע, חיפוש סיבות לתופעות, עריכת השוואות, העלאת שאלות, חשיבה מסדר גבוה, הצגת טיעון והסקת מסקנות. בסוף תהליך העבודה יידרש התלמיד להגן על העבודה בכתב ובעל פה.

עפ”י מדיניות משרד החינוך, החל משנה”ל תשע”ה תחול בחטיבה העליונה חובת למידת מקצועות להשכלה כללית – חובת למידה אשר תהווה מעתה ואילך תנאי לזכאות לתעודת בגרות.

להלן פירוט הקורסים והסילבוס 

(לחצו על הקורס הרצוי לצפייה)

חינוך פיננסי
לחצו כאן
דיבייט
לחצו כאן
יום פתוח מקוון תשפ''ב

בואו להתרשם מקהילת בית הספר ומשפע האפשרויות

לעולים לכיתה ז'

יום ה' 17/2/22
בין השעות 18:00-20:30

לעולים לכיתה י'

יום ג' 15/2/22
בין השעות 18:00-20:30