ברוכים הבאים - האתר בתקופת הרצה -
חוקרים סביבה
פרטי המגמה

חוקרים סביבה היא תכנית ייחודית שפותחה על ידי צוות מורי מדעי הסביבה בבית הספר.

התכנית עוסקת בנושאי איכות הסביבה: בעיית התלות בנפט, פתרונות לבעיית התלות בנפט, נקיטת עמדה ופעולה בתחומי האנרגיה הירוקה ועשייה סביבתית-חינוכית בבית הספר ובקהילה.

התכנית משלבת שיעורים עיוניים ומעשיים ובאה בהלימה וכהשלמה לתכנית במדעים בכלל ובמדעי הסביבה בפרט.

התכנית מועברת בדרך של התנסויות, הפעלות ייחודיות, משחקי חברה, צפייה בסרטים, ניסויים במעבדה, שימוש בכלי מדידה (מד רעש, מד קרינה) למטרות חקר, פיתוח יכולות הצגת מידע מול קהל, מפגשים עם מרצים ועוד.

היעדים העיקריים:

  • לחשוף את התלמידים לעובדות המרכזיות ו”לשחקנים הראשיים” בעולם איכות הסביבה: עד כמה אנו תלויים בסביבה ומה המחיר של ניצול הסביבה.

  • הצגת עמדות התלמידים, המבוססות על תהליכי הלמידה והידע שרכשו. התכנית מכוונת ללמידה מערבת ומניעה ולכן היא כוללת שימוש רב במשחק וביצירתיות.

  • להגביר בקרב התלמידים את המוטיבציה לשמירה על הסביבה האישית והסביבה בקהילה.

  • לחזק ולטפח בתלמיד את הסקרנות, שאילת שאלות, אוריינות מדעית, שימוש במידע מדעי מבוסס עובדות, מיומנויות חשיבה והבנת תהליכים הקשורים לאיכות הסביבה.

יום פתוח מקוון תשפ''ב

בואו להתרשם מקהילת בית הספר ומשפע האפשרויות

לעולים לכיתה ז'

יום ה' 17/2/22
בין השעות 18:00-20:30

לעולים לכיתה י'

יום ג' 15/2/22
בין השעות 18:00-20:30