ברוכים הבאים - האתר בתקופת הרצה -
ניהול עסקי
פרטי המגמה

7-9 יחידות לימוד |

מגמת “ניהול עסקי” מקנה לבוגריה השכלה רחבה בהבנת הארגון, ניהולו ומקומו במשק הכלכלי, תוך כדי שימת דגש על משאבים מרכזיים בארגון:

תחום ניהול משאבי אנוש  והתחום הפיננסי- חשבונאות.

מקצועות הלימוד של המגמה משלבים נושאי רקע שונים היוצרים אצל הלומד
ראייה הוליסטית של תחום הניהול העסקי. בין מקצועות הלימוד נכללים: חשבונאות, תורת המינהל, תרבות ארגונית, יחסי עבודה וניהול משאבי אנוש.

תלמידי המגמה יכולים להתמחות באחת משתי ההתמחויות: “ניהול משאבי אנוש”
או “חשבונאות”.
התמחויות אלה מוכרות בשוק העבודה ומזכות את הבוגרים בסיווג מקצועי
מתאים. מטען הידע הרחב שנרכש על ידי הבוגרים, מאפשר להם המשך לימודים באקדמיה בתחומים: כלכלה וניהול, מינהל עסקים, חשבונאות, ניהול משאבי אנוש, ייעוץ ארגוני ועוד. כל מקצועות המגמה ברמה מוגברת מזכים את בוגריה במקדם הטבה (בונוס) בעת קבלתם ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה.

כמו כן, הבוגרים יכולים להמשיך לימודים להסמכה מקצועית בכיתות י”ג
בהתמחויות:  מנהל עסקים, כלכלה, מינהל רפואי, מנהל משפטי, חשבונאות ראית חשבון וחשבות שכר.
הלימודים במגמה הם חווייתיים ומשלבים בתוכם לימודים עיוניים
והתנסות בטכנולוגיה לעיבוד וניהול מידע בארגון. כמו כן כחלק מהחובות הלימודיים,
התלמידים מבצעים עבודת חקר על ארגון תוך כדי שילוב תוכני הלימוד במגמה, ועל ידי
שימוש באמצעים וטכנולוגיות דיגיטליות ומאגרי מידע מתוקשבים, תוכנות ייחודיות,
עבודה בקבוצות דיון מתוקשבות, סיורים לימודיים והרצאות מומחים.

מבנה הלימודים- מקצועות טכנולוגים המחייבים במגמה-

מקצוע א’  מדעים (ביולוגיה, כימיה או פיזיקה) או מדע וטכנולוגיה לכל
מקצוע ב’ (מקצוע מוביל) מינהל וכלכלה- תלקיט.

מקצוע ג’ (התמחיות) ניהול משאבי אנוש/חשבונאות.

      ניהול משאבי אנוש  פרויקט גמר 5 יח”ל        /חשבונאות – פרויקט גמר+בחינה  5 יח”ל

יום פתוח מקוון תשפ''ב

בואו להתרשם מקהילת בית הספר ומשפע האפשרויות

לעולים לכיתה ז'

יום ה' 17/2/22
בין השעות 18:00-20:30

לעולים לכיתה י'

יום ג' 15/2/22
בין השעות 18:00-20:30