ברוכים הבאים - האתר בתקופת הרצה -
פיזיקה
פרטי המגמה

"רק מי שלוקח סיכון והולך רחוק, מגלה עד כמה רחוק הוא יכול להגיע"

אלברט איינשטיין

5 יחידות לימוד|

מקצוע הפיזיקה הוא מקצוע מדעי, המהווה בסיס להתפתחות החשיבה האנליטית של התלמיד ויסוד ללימודי מדעי הטבע וההנדסה בעתיד. תופעות טבע רבות ניתנות להסבר בעזרת חוקי הפיזיקה.

בזמן הלימודים תלמידינו נחשפים להתקדמות המדע והטכנולוגיה, באמצעות הרצאות, סיורים וימי המגמות, כמו כן, משתתפים התלמידים ב”תחרות כספות” שמתקיים מדי שנה במכון דוידסון. תלמידי י”א ו י”ב, במקום לימודים פרונטאליים, מבצעים מחקר מאתגר באחד מתחומי פיזיקה, שמקנה 2,5 יחידות לימוד בתעודת בגרות.

מטרתנו, להעניק לתלמידינו ידע ומיומנויות במקצועות הפיזיקליים השונים בהתאם לתוכנית הלימודים 5 יחידות לימוד. יש לציין שמקצוע הפיזיקה מעניק בונוס מוגדל לבוגרים בעת קבלה ללימודים אקדמיים. בבית ספרינו ציון בבחינות הבגרות בפיזיקה, עולה מעל הממוצע הארצי.

תלמידי פיזיקה רשאי להתקבל לכל המוסדות להשכלה גבוהה, לפקולטות היוקרתיות והמבוקשות ביותר, כולל רפואה, מדעים מדויקים והנדסה. לחלק מן הפקולטות לא ניתן להתקבל ללא בגרות בפיזיקה!

תלמידי פיזיקה מאותרים מראש ע”י הצבא! מוצעים להם תפקידים מאתגרים ביחידות העלית של חיל המודיעין, במערך התקשוב, במערך הטכנולוגי, ועוד.

לימודי פיזיקה מחולק ללמידה עיונית ולמידה מעשית.

תלמידי/ות המגמה יכולים להמיר את בחינות הבגרות בכתיבת עבודת גמר בהיקף 5 יח”ל במסגרת פרויקט

פיזיקה אזורי, בשיתוף תלמידים ומנחים מבתי ספר תיכוניים.

                                             

שילוב חקר תופעות טבע שונות וביצוע

ניסויים מורכבים.

חלק מהתלמידים/ות משתתפים בטורניר

כספות ארצי ובאולימפיאדה ארצית בפיזיקה

יום פתוח מקוון תשפ''ב

בואו להתרשם מקהילת בית הספר ומשפע האפשרויות

לעולים לכיתה ז'

יום ה' 17/2/22
בין השעות 18:00-20:30

לעולים לכיתה י'

יום ג' 15/2/22
בין השעות 18:00-20:30